استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی

ISO 14001

مشاوره ISO 14001

استاندارد زیست محیطی

ISO 45001

مشاوره ISO 45001

استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی

IMS

مشاوره IMS (ISO 9001,14001,45001)

سیستم مدیریت یکپارچه

GMP

مشاوره GMP

عملیات تولید خوب

iso 22000

مشاوره ISO 22000

استاندارد مدیریت ایمنی محصول در صنایع غذایی

haccp

مشاوره HACCP

استاندارد ایمنی مواد غذایی

ISO 27001

مشاوره ISO 27001

استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات

ISO 29001

مشاوره ISO 29001

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

ISO 17025

مشاوره ISO/IEC 17025

استاندارد سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون

ISO 10015

مشاوره ISO 10015

استاندارد سیستم مدیریت موثر فرآیند آموزش

iso 10004

مشاوره ISO 10004

استاندارد سیستم سنجش رضایتمندی مشتریان

iso 10002

مشاوره ISO 10002

استاندارد مدیریت شکایات مشتریان

ISO TS 16949

مشاوره ISO TS 16949 / IATF

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودروسازی

ISO 50001

مشاوره ISO 5001

استاندارد سیستم مدیریت انرژی

ISIRI

مشاوره استاندارد ایران

اخذ استاندارد مطابق با الزامات اداره استاندارد ایران (ISIRI)

efqm

مشاوره تعالی سازمان EFQM

استاندارد تعالی سازمان EFQM

CE MARK

مشاوره اخذ گواهینامه CE

صادرات کالا به اتحادیه اروپا

5s

مشاوره 5S

نظام آراستگی محیط کار

برای انجام امور مشاوره لطفا تماس بگیرید

شماره تماس:

64 68 805 0935

53 71 266 0905

TOP