گروه مشاورین رایاگستر با افتخار اعلام می نماید در زمینه های زیر آماده برگزاری دوره اموزشی به شما دوستان گرامی می باشد

iso 9001

دوره آموزشی ISO 9001

Quality management System سیستم مدیریت کیفیت

iso 13485

دوره آموزشی ISO 13485

Medical devices - Quality management systems سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی

iso 14971

دوره آموزشی ISO 14971

Medical devices - Application of risk management to medical devices مدیریت ریسک تجهیزات پزشکی

دوره آموزشی تهیه تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی

تکنیکال فایل یا پرونده فنی شامل (شرح محصول، لیست مواد اولیه (BOM)، فرایندهای کنترل تولید و کیفی،چارت فرآیند های تولید (OPC) ، آنالیز ریسک و ... )

GMP

دوره آموزشی GMP

روشهای خوب ساخت

مدیریت بازاریابی و فروش

دوره آموزشی مدیریت بازاریابی و فروش

دوره آموزشی مدیریت بازاریابی و فروش شامل تدوین استراتژی بازاریابی، اصول برندینگ، وفادارسازی مشتریان و تدوین برنامه بازاریابی و...

efqm

دوره آموزشی EFQM

مدل تعالی سازمانی

haccp

دوره آموزشی HACCP

Hazard analysis and critical control points ------ تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی در صنعت مواد غذایی

5s

دوره آموزشی 5S

نظام آراستگی محیط کار

 

برای انجام امور مشاوره لطفا تماس بگیرید

شماره تماس:

64 68 805 0935

53 71 266 0905

TOP